Výroční zpráva z Obecní knihovny JInačovice za rok 2013
Předmět: Výroční zpráva Obecní knihovny Jinačovice
Datum: 07.04.2014 15:34


Vážená paní starostko, hezký den.

Dovolte, abychom Vás informovali, že v knihovnickém časopise Duha vyšel
článek týkající se výroční zprávy Vaší knihovny.

Obrátili jsme se na paní Šárku s dotazem, zda by nám pro časopis
neposkytla redukovanou podobu zprávy. Naším cílem bylo motivovat i
ostatní knihovny, které nemají zákonnou povinnost zprávu zpracovávat,
aby jí přesto věnovaly pozornost a zahrnuly ji do svých pracovních
činností.

Domníváme se, že rekapitulace činnosti knihovny nejen vůči zřizovateli,
ale také obecně veřejnosti,

má význam v tom, že se snaží poukázat na přínos knihovny pro obec.
Protože víme, že paní Šárka zpracovává výroční zprávy velmi pečlivě
každý rok, obrátili jsme se z toho důvodu právě na ni. Navíc Obecní
knihovna v Jinačovicích patří v mnoha ohledech mezi jednu z našich velmi
dobře pracujících obecních knihoven.

Chtěli jsme Vás proto o této skutečnosti informovat.


Článek je dostupný pod tímto odkazem:
http://duha.mzk.cz/clanky/vyrocni-zprava-z-obecni-knihovny-jinacovice-za-rok-2013


S pozdravem a přáním všeho dobrého nejen Vaší vynikající knihovně


Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

úsek vzdělávání a krajské metodiky

Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65a

601 87 Brno

http://www.mzk.cz
http://duha.mzk.czDuha, informace o knihách a knihovnách z Moravy, březen 2014