Na knížky se nečůrá… aneb šestá Noc s Andersenem v jinačovské knihovně
Tak jsme se opět po roce sešli v jinačovské knihovně, abychom oslavili výročí narození Hanse Christiana Andersena Nocí,
pojmenovanou jeho jménem. Celkem se nocovalo ještě v 1065 knihovnách (školách, dětských domovech, nemocnicích…) nejen v
Česku, ale i na Slovensku, Slovinsku, v Polsku a v ostatních zemích. Nocování se účastnilo asi 41.000 dětí a přes 12.000
dospělých.


U nás to bylo 5 chlapců a 9 dívek ve věku od 5 do 12 let a čtyři vedoucí. Sešli jsme se v pátek 1. dubna v pět hodin a
po úžasném focení profesionální fotografkou jsme se vrhli na předem naplánovaný program. Prvním bodem bylo čtení pravidel,
jak se v knihovně správně chovat, a kromě desíti stabilních přibylo pravidlo nové, na které přišel osmiletý čtenář: „Na
knížky se nesmí čůrat“. Myslím, že bych to měla připsat i do knihovního řádu, tento bod mi tam skutečně chybí!


A pak už v rychlém sledu následovalo tvoření a soutěže. Nejdříve jsme vyrobili malé lucerničky, potom svícínky ze starých
cédéček, následovala soutěž družstev v chytání rybiček a vítězové dostali klíče od pokladu (to ale nevěděli,že poklady budou
celkem tři). Naučili jsme se ještě písničku „Máme doma obludu“ z rodinného filmu „Jak se loví krokodýli“. Pokud se podíváte
na webové stránky knihovny, tuhle písničku tam máme dokonce natočenou.


Navštívila nás paní starostka obce, ing. Libuše Dvořáčková. Dětem povyprávěla o historii kapličky, ukázala fotky z
rekonstrukcí, a pak už jsme se s lucerničkami mohli ke kapli vydat. Musím říct, že i já jako rodák jsem jí viděla otevřenou
poprvé – stejně jako všechny děti a byl to pro nás velký zážitek. Kousek od kaple byl schovaný poklad, který jsme našli a
rovnou snědli (i když čokoládové penízky chutnaly, jako by tu byly schované už staletí), vyměnili jsme lucerničky za baterky
a vydali se na dobrodružnou stezku, která byla zlatým hřebem večera. Děti po cestě sbíraly předem stanovené předměty a
utíkaly tak, že my dospělí jsme jim ani nestačili. Skoro se zapomněly před vstupem do lesa zastavit, ale nakonec jim nohy
ztuhly samy od sebe. Na kopci totiž bylo – strašidlo… Vábilo nás barevnými světýlky a bubnováním. Tím, že nebylo pořádně
vidět, ale věděli jsme o něm, jela fantazie dětí na plné obrátky. Nejstatečnější volaly „Nechej nás, přicházíme v míru“,
ostatní navrhovaly, že by to MOŽNÁ mohl být dospělák převlečený za strašidlo… Tmavým lesem jsme došli až ke studánce, kde
byly kolem na stromech rozvěšeny tašky a v každé byly drobné dárečky pro děti. Kromě tohoto pokladu jsme si ještě
nabrali pitnou vodou ze studánky do přinesených pet lahví, abychom mohli donést vodu rodičům na ranní kafíčko či čaj.

Strašidlo se sice ozývalo, ale moc jsme ho neviděli, vyfotografovat se nám ho podařilo jen jednou. Raději jsme ho moc
neprovokovali a vydali jsme se zpět, ale strašidlo nás předběhlo zkratkou a tak jsme se nakonec stejně setkali! A nebylo to
strašidlo, byl to knihovník, který si odskočil do lesa, aby po pracovní době postrašil bandu dětí. A ještě ztratil baterku –
ach jo. Po návratu do knihovny následovaly další soutěže – oživování mumií, tancování s Teletubbies, volba „Miss pyžamko“ a
„Skřítka Knihovníčka“, po celý večer děti malovaly na polštáře svoje zážitky, takže mají krásnou památku a vzpomínku,
kdykoli se na polštář podívají.


Už v pyžamkách děti hledaly v knihovně indicie, které je dovedly až ke schránce před knihovnou, kde měly schované poslední
dárečky – malé plyšáky.


Letos šly děti spát dřív než kdykoliv jindy, „už“ ve čtvrt na dvě v noci a do patnácti minut spaly všechny… Bylo poznat,
že je výprava do lesa docela utahala, i když první nadšenci vstávali v sobotu už v sedm ráno.


Tahle Noc se nám skutečně vydařila. Je to názor dětí, organizátorů i rodičů, kteří nešetří pochvalnými e-maily. Měla
jen dvě velké nevýhody: jednak se nám zdála příliš krátká a brzy skončila, a za druhé, shodli jsme se na tom, že laťka byla
nastavena tak vysoko, že budeme mít příští rok co dělat, abychom ji překonali. Je to výzva. A výzvy se mají přijímat. A my?
Rozhodně příjímáme!


Pokud se chcete o Noci s Andersenem v jinačovské knihovně dozvědět víc, podívejte se prosím na webové stránky knihovny, kde
najdete povídání, fotky i videa. A pokud vám odkaz nebude fungovat, znamená to, že pro vás chystáme zcela nové webové
stránky.


http://www.jinacovice.cz/knihovna/


Za obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková


ZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 5. Ročník 18. Květen 2011