ROČNÍ PROJEKT „DĚTI, CHRAŇTE SVŮJ ŽIVOT A ZDRAVÍ ANEB PORAĎTE SI V KAŽDÉ SITUACI“

Tento unikátní a rozsahem velice obsáhlý projekt vznikl ve spolupráci Šárky Bémové a Marcely
Koudelkové, knihovnice z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Rovněž byly v hojné míře využity četné
internetové stránky, nejvíce nám asi dopomohly webové stránky www.budpripraven.cz, které vřele
doporučujeme navštívit.

Cílem našeho dvanáctiměsíčního projektu je seznámit děti s řešením složitých či krizových
životních situací, a také pomoci jim řešit běžné každodenní rizikové nebo problematické
situace.

Začínáme od nejjednodušších věcí – jak správně přecházet silnici, jak se chovat při ztracení
se v lese, jak se bezpečně chovat při sportu a podobně. Pokračujeme přes problémy s bouřkou
či vzteklým psem, končíme šikanou a podobně závažnými problémy. Besedy jsou určeny pro děti
od šesti do čtrnácti let.

Jednou za měsíc se děti sejdou na besedě. Nejedná se o suchý výklad faktů, ale o dialog mezi
knihovnicí a dětmi, pokoušíme se řešit konkrétní situace, vytváříme příběhy. Na konci besedy
si děti mohou napsat test, který ověří, jak a jestli pochopily vše, co na besedě bylo řečeno.

Doma či v knihovně pak mohou namalovat obrázek k danému tématu.

Po ukončení všech dvanácti besed plánujeme vlastním nákladem vydat jednu publikaci, kde budou
sepsány všechny besedy včetně testů a doplněny právě již zmíněnými obrázky od dětí.

Komu se podaří absolvovat všech dvanáct besed (o účasti se můžeme přesvědčit díky soutěžní
kartě), obdrží po skončení celého projektu pěknou knihu za odměnu.

Na úvod dostane každé z dětí následující letáček:

Pokud vás trápí starosti nebo vážné problémy s učením, vztahy, šikanou, obtěžováním, závislostmi,
můžete najít radu na následujících webových stránkách:
www.modralinka.cz = Poradna je v Domě dětí a mládeže v Lužánkách.
Pomůže vám řešit vaše starosti nebo problémy týkající se učení, šikany, obtěžování, problémů v
rodině…
www.dropin.cz = Stránky týkající se drogových závislostí.
www.bkb.cz = Bílý kruh bezpečí jsou stránky pro prevenci a pomoc
obětem trestného činu. Brno, Slovinská 41, poradna – každé úterý: 17-19:30hod, tel.:
541 218 122.
www.modralinka.cz= tel.: 608 929 076 („Vy nás prozvoňte
a my Vám zavoláme zpět“).
www.anabell.cz= Centrum pro zdraví a prevenci nemocí – poruchy
příjmu potravy (bulimie, anorexie). Bratislavská 2, Brno.
www.spondea.cz= Krizové centrum pro děti a mládež s non-stop
provozem. Sýpka 25, Brno-Černá Pole.
www.budpripraven.cz= Pomohou rychle se orientovat v těžkých životních situacích.

Nebo si o jakémkoli problému zkuste pohovořit se starší, dospělou osobou. S rodiči, učiteli,
školními pedagogy, s někým, komu důvěřujete. Každý problém má řešení!


Soutěžní karta, do které se potvrzuje účast dítěte na všech besedách, vypadá takto:

Příjmení a jmnéno:_________________________________________

Bezpečné přecházení silnice Úrazy při zimních sportech Napadení psem
Zásady první pomoci Nebezpečná příroda Úrazy při letních sportech, prevence a první pomoc
Bouřky aneb jak se zachránit v přírodě při nepřízni počasí Zrádné město
Šikana ve škole Co ti zachrání život – I. díl(násilník, cizí člověk)
Co ti zachrání život – II. díl(sebeobrana, opilec) Úrazy při nesprávném používání zábavné pyrotechniky

Téma besed:

1. beseda:

Úvod do ročního projektu – seznámení s internetovými adresami, kde děti mohou najít pomoc;
telefonní čísla na organizace, pomáhající dětem v tísni.

První úvodní a lehčí povídání o tom, jak správně a bezpečně přejít silnici ve vsi i
ve městě.

2. beseda:
Bezpečnost při zimních sportech. První pomoc při omrzlinách a při úrazech, spojenými
právě s provozováním zimních sportů. Co dělat, když se pod kamarádem prolomí led.

3. beseda:
Napadení psem. Jak předejít útoku, jak poznat agresivního psa a co dělat, pokud už
k napadení dojde.

4. beseda:
Zásady první pomoci. Vyšetření zraněného, zraněný v nebezpečné situaci, přivolání
pomoci, obvaz rány, stabilizovaná poloha, umělé dýchání, masáž srdce, otrava z hub, odřeniny,
puchýře, podvrknutí, vymknutí, zlomeniny, vyražený dech, mdloba, bezvědomí, řezné rány, krvácení,
cizí těleso v oku, šok.

5. beseda:
Nebezpečná příroda. Ztracení se v lese, opuštěná zvířata v lese, včely, vosy, sršni,
klíšťata, zmije, jedovaté houby.

6. beseda:
Bezpečnost při letních sportech. Jízda na in-line bruslích, na kole, plavání v rybníku,
moři, na koupališti. První pomoc při úžehu, úpalu, pomoc tonoucímu.

7. beseda:
Jak se chránit proti bouřce doma i v přírodě.

8. beseda:
Zrádné město. Ztracení se v obchodě, ve městě, uvíznutí ve výtahu.

9. beseda:
Šikana ve škole, problémy ve škole (známky, vysvědčení, konflikty s učiteli či se
spolužáky)

10. beseda:
„Nenechte si ubližovat!“ aneb „Co mám dělat, když…“ – I. díl ( někdo mě sleduje,
zastaví u mě neznámé auto; cizí člověk je u vchodu do domu, za dveřmi, ve výtahu; co mám dělat
při návratu v noci; jak vypadá násilník)

11. beseda:
„Nenechte si ubližovat!“ aneb „Co mám dělat, když…“ – II. díl (autostop, přepadení,
útok a sebeobrana při něm, setkání s exhibicionistou, opilcem, zlodějem; obtěžování mým známým)

12. beseda:
Nebezpečí vánoční pyrotechniky. Hořlaviny, výbušniny, požár, hořící šaty, popáleniny.